FORGOT YOUR DETAILS?

Algemene voorwaarden

Metaalunie voorwaarden

Op al onze leveringen zijn de Metaalunie voorwaarden van kracht. Dit zijn de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

TOP